KVM Switch là gì?

KVM switch viết tắt của K : Keyboard, V : Video, M : Mouse là thiết bị giúp người quản trị có thể truy cập và điểu khiển được nhiều PC, server thông qua 1 bộ bàn phím, màn hình & chuột.

error: Nội dung có bản quyền! Vui lòng liên hệ KVM.COM.VN để được tư vấn thêm !!!