16
Th5

Sự khác biệt giữa KVM Extender và KVM Over IP

Thường có một quan niệm sai lầm về KVM Extender và KVM Over IP. Để hiểu rõ và không lựa chọn nhầm, chúng ta cần hiểu rõ về khái niệm cốt lõi của 2 loại thiết bị này.

Định nghĩa chung về KVM Extender là thiết bị cho phép bạn mở rộng khoảng cách giữa bảng điều khiển (Bàn phím, Màn hình, Chuột và các thiết bị ngoại vi khác) với máy tính của bạn. Có hai loại KVM Extender chính: CATx / Fiber và KVM Over IP.

Bộ CATx / Fiber KVM Extender cho phép bạn truy cập mở rộng khoảng cách giữa máy tính cục bộ và bảng điều khiển người dùng (console) thông qua cáp CATx hoặc cáp quang. KVM Extender rất phù hợp cho các ứng dụng điểm-điểm hoặc điểm-đa điểm cục bộ đơn giản nhưng bị hạn chế về tính năng, bảo mật và phương pháp truy cập.

KVM Over IP cho phép bạn truy cập máy tính hoặc máy chủ của mình qua internet với các mức độ tùy chọn và bảo mật khác nhau. KVM Over IP có thể được sử dụng để truy cập một máy chủ hoặc toàn bộ trung tâm dữ liệu. KVM Over IP thường được sử dụng trong môi trường Trung tâm dữ liệu hoặc Phòng máy chủ nơi có một số lượng lớn thiết bị để điều khiển hoặc khi có các máy chủ quan trọng cần truy cập ngoài văn phòng.